ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ძიებები გერმანულ ექსისტენციალიზმსა და აღმოსავლეთში (ძენ-ბუდიზმი)

Zurab Kiknadze

Abstract


რევაზ გორდეზიანი. "ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ძიებები გერმანულ ექსისტენციალიზმსა და აღმოსავლეთში (ძენ-ბუდიზმი)", "უნივერსალი", თბ., 135 გვ.

Keywords


Existentialism

Full Text:

PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.