აკაკი ჭანტურია, მეგრული გვარები და სახელები, "არტანუჯი", თბ., 2006, 128 გვ.

Paata Tskhadaia

Abstract


ყოველგვარი საკუთარი სახელი - ადგილისა, ადამიანისა, ცხოველფრინველისა... მისი შემქმნელი ხალხის სულიერი კულტურის ნაწილია. მართალია, ტოპონიმი, ანთროპონიმი, ზოონიმი, თეონიმი და ა. შ., უპირველეს ყოვლისა, ენობრივი ფაქტია, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანია, თანაც ჩასაწვდომად უფრო რთული, მათი გარეენობრივი ასპექტები. თუ თითოეულ საკუთარ სახელში ღრმად ჩავიხედავთ, მისი ბგერობრივი არსის მიღმა აღმოვაჩენთ ხალხის ისტორიული თუ რელიგიური წარსულის, ეთნოგრაფიული ყოფისა თუ ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის, მეზობელი ხალხებთან ურთიერთობის გამოძახილს, ლოგიკური აზროვნებისა თუ სახელდების მოტივაციის თავისებურებას.

Keywords


Mingrelian Names and Surnames

Full Text:

PDF (Georgian)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.