Tinikashvili, D. (1). Alain de Botton. Religion for Atheists: A Non-Believer’s Guide to the Uses of Religion. Penguin Books 2012, 320p. KADMOS, (6), 565-580. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/212