Lomidze, E. (2022). The Origins of Sacramental Church Life in Georgia. KADMOS, (14), 33–68. https://doi.org/10.32859/kadmos/14/33-68