KOCHLAMAZASHVILI, T. Pastoral orders. KADMOS, v. 1, n. 4, p. 337-352, 26 Sep. 2013.