TevzadzeG. Apologia Chubinashvilis. KADMOS, n. 6, p. 480-483, 11.