DoborjginidzeN.; KalkhitashviliT. The Epigraphic Corpus of Georgia. KADMOS, v. 9, p. 222-233, 3 Jun. 2019.