Damenia, Maia. 2019. “European Sources on Catholic Missions in Georgia”. KADMOS 9 (June), 192-211. https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/282.