Brown, Steven. 1. “Comment on Jordania’s Opinion”. KADMOS, no. 3 (1), 393-96. https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/91.