DoborjginidzeN. and KalkhitashviliT. (2019) “The Epigraphic Corpus of Georgia”, KADMOS, 90, pp. 222-233. Available at: https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/284 (Accessed: 6April2020).