Kiknadze, Z. “A New Apology of Job”. KADMOS, no. 5, 1, pp. 277-80, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/169.