TevzadzeG. “Apologia Chubinashvilis”. KADMOS, no. 6, 1, pp. 480-3, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/205.