DoborjginidzeN., and KalkhitashviliT. “The Epigraphic Corpus of Georgia”. KADMOS, Vol. 9, June 2019, pp. 222-33, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/284.