Baramia, K. “Response to Article ‘The First Georgian Advertisement’ Emil Avdaliani’s”. KADMOS, no. 10, Aug. 2020, pp. 107-22, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/302.