Brown, S. “Comment on Jordania’s Opinion”. KADMOS, no. 3, 1, pp. 393-6, https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/91.