Damenia, Maia. “European Sources on Catholic Missions in Georgia”. KADMOS 90 (June 3, 2019): 192-211. Accessed April 2, 2020. https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/282.