თებრო გოგოლაური, საუბრები ფშაურ კილოზე

  • Tristan Makhauri

Abstract

თებრო გოგოლაური, საუბრები ფშაურ კილოზე. რედაქტორი პროფესორი ავთანდილ არაბული, რეცენზენტები – პროფესორი დამანა მელიქიშვილი და ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი ირაკლი გოგოლაური, თბ., "ქართული ენა", 2005, 240 გვ.
How to Cite
Makhauri, T. (1). თებრო გოგოლაური, საუბრები ფშაურ კილოზე. KADMOS, (1), 337-339. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/39
Section
Reviews