ზღაპრის გმირი – „უთვისებო კაცი“

  • Elene Gogiashvili
Keywords: P. Umikashvili, Z. Kvertskhishvili

Abstract

ზაზა კვერცხიშვილის სტატია „ზღაპრის გმირი – „უთვისებო კაცი“ (კადმოსი, ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი, 1/2009, გვ. 285-293) ხალხური ზღაპრის პერსონაჟის ხასიათის თავისებურებას ეხება. რთული, ორსვლიანი კომპოზიციის მქონე ორი ზღაპრის („დევის საყვარელი და ამისი შვილი“ და „ხმელი ქურანი“ პ. უმიკაშვილის კრებულიდან) დეტალური ანალიზისა და ფანტასტიკის ჟანრის ლიტერატურული ნაწარმოების (რეი ბრედბერის „მარსელი“) შედარების საფუძველზე სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ხალხური ზღაპრის პერსონაჟი დიამეტრულად განსხვავებულ თვისებებს ავლენს და პიროვნული თვისებები არ გააჩნია.

How to Cite
Gogiashvili, E. (1). ზღაპრის გმირი – „უთვისებო კაცი“. KADMOS, (3), 350-356. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/88
Section
Responses