ქართველურ ენათა კვლევის ჯგუფის განაცხადი ("მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი")

  • Rusudan Gersamia
Keywords: Mingrelian Language

Abstract

მონოგრაფია "მეგრული ლინგვისტური ანალიზი" დაიწერა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (შემდგომში - რუსთაველის (ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი) მიერ 2006 წელს გამოცხადებულ კონკურსში გამარვების შედეგად დაფინანსებული ამავე სათაურის პროექტის ფარგლებში.
How to Cite
Gersamia, R. (1). ქართველურ ენათა კვლევის ჯგუფის განაცხადი ("მეგრულის ლინგვისტური ანალიზი"). KADMOS, (3), 439-444. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/97
Section
Information