Aleksidze, Nikoloz, Tbilisi Free University, Georgia