ქართული ენა. სინტაქსის საკითხები

  • Shukia Aphridonidze
Keywords: Georgian Language, Syntax

Abstract

ლეილა გეგუჩაზე. ქართული ენა. სინტაქსის საკითხები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 404 გვ., 2010
How to Cite
Aphridonidze, S. (1). ქართული ენა. სინტაქსის საკითხები. KADMOS, (3), 458-460. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/101
Section
Reviews