თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი

  • Shukia Aphridonidze
Keywords: Georgian Language, Syntax

Abstract

ლეო კვაჭაძე. თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი. "ცოტნე", თბ., 2010, 544 გვ. რედაქტორი პროფ. მ. სუხიშვილი
How to Cite
Aphridonidze, S. (1). თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი. KADMOS, (3), 456-458. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/100
Section
Reviews