ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ძიებები გერმანულ ექსისტენციალიზმსა და აღმოსავლეთში (ძენ-ბუდიზმი)

  • Zurab Kiknadze
Keywords: Existentialism

Abstract

რევაზ გორდეზიანი. "ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ძიებები გერმანულ ექსისტენციალიზმსა და აღმოსავლეთში (ძენ-ბუდიზმი)", "უნივერსალი", თბ., 135 გვ.
How to Cite
Kiknadze, Z. (1). ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური ძიებები გერმანულ ექსისტენციალიზმსა და აღმოსავლეთში (ძენ-ბუდიზმი). KADMOS, (3), 488-491. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/109
Section
Reviews