ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი

  • Ekvtime Kochlamazashvili

Abstract

ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნესტან სულავამ, მცხეთა, 2007, 206 გვ.
How to Cite
Kochlamazashvili, E. (1). ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი. KADMOS, (1), 330-332. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/37
Section
Reviews