ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი

  • Ekvtime Kochlamazashvili

Abstract

ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო ნესტან სულავამ, მცხეთა, 2007, 206 გვ.
How to Cite
KochlamazashviliE. (1). ნიკოლოზ გულაბერისძე თხზულებანი. KADMOS, (1), 330-332. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/37
Section
Reviews