"კავკასიისა" და "კავკასიელის" ლიტერატურული რეფლექსიები ქართულ მწერლობაში

  • Irma Ratiani
Keywords: Caucasus, Georgian Literature

Abstract

თანამედროვე ქართული მწერლობა "კავკასიისა" და "კავკასიელის" ცნებათა საინტერესო ინტერპრეტაციებს გვთავაზობს, თუმცა ფიქრი ამ პრობლემაზე გაცილებით ადრე დაიწყო, ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან, როდესაც ქართულ მწერლობასა და საზოგადოებრივ აზროვნებაში თვალნათლივ აღინიშნა კავკასიის თემის გააქტიურება. მსგავსი აქტუალიზება გამოწვეული იყო საქართველოს ისტორიული გადანაცვლებით ახალი კოლონიალიზმის ეპოქაში, რომელსაც სხვაგვარად "რუსული კოლონიალიზმის ეპოქა" შეიძლება ეწოდოს.
How to Cite
Ratiani, I. (1). "კავკასიისა" და "კავკასიელის" ლიტერატურული რეფლექსიები ქართულ მწერლობაში. KADMOS, (2), 165-171. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/53
Section
Opinion