კვლავ გრიგოლ რობაქიძისა და ყურბან საიდის ურთიერთობის შესახებ

  • Zaza Aleksidze
Keywords: Grigol Robakidze

Abstract

ამ წერილით კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები ქართულ მედიასა და სამეცნიერო ლიტერატურაში წამოჭრილ საკითხს გრიგოლ რობაქიძისა და ყურბან საიდის (ესად ბეის) ურთიერთობის შესახებ. მკითხველს ვთხოვ, სურვილის შემთხვევაში, ამ საკითხზე გამოქვეყნებული ლიტერატურისა და პრობლემატიკისათვის გადახედოს 2009 წელს ჩემს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიას "გრიგოლ რობაქიძე და ყურბან საიდი (ესად ბეი, ლევ ნუსინბაუმი): ახალი მასალა" (მრავალთავი, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, 22, N 2009, გვ. 225-241).
How to Cite
Aleksidze, Z. (1). კვლავ გრიგოლ რობაქიძისა და ყურბან საიდის ურთიერთობის შესახებ. KADMOS, (2), 172-182. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/54
Section
Opinion