ესეისტიკის კულტურა და ინტერესების დიაპაზონი

  • Kote Gogolashvili
Keywords: Essay

Abstract

წარმოდგენილი მასალა არის ნაწილი კვლევისა, რომელიც ეძღვნება ესეს, როგორც შემოქმედებითი წერის ცალკე ჟანრს. ჩვენ გვაინტერესებს ამ ჟანრის ორი ასპექტი:
1. მისი დამოკიდებულება საზოგადოების კულტურულ ფონსა და ინტელექტუალურ დონეზე;
2. ჩამოყალიბებული დამოკიდებულება ესეს თემატურ სტრუქტურასა და განსჯის პროცესს შორის, რომელიც გულისხმობს ალუზიათა და იდეათა გარკვეულ დიაპაზონს.
How to Cite
Gogolashvili, K. (1). ესეისტიკის კულტურა და ინტერესების დიაპაზონი. KADMOS, (2), 196-206. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/56
Section
Opinion