აკაკი ჭანტურია, მეგრული გვარები და სახელები, "არტანუჯი", თბ., 2006, 128 გვ.

  • Paata Tskhadaia
Keywords: Mingrelian Names and Surnames

Abstract

ყოველგვარი საკუთარი სახელი - ადგილისა, ადამიანისა, ცხოველფრინველისა... მისი შემქმნელი ხალხის სულიერი კულტურის ნაწილია. მართალია, ტოპონიმი, ანთროპონიმი, ზოონიმი, თეონიმი და ა. შ., უპირველეს ყოვლისა, ენობრივი ფაქტია, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო და მნიშვნელოვანია, თანაც ჩასაწვდომად უფრო რთული, მათი გარეენობრივი ასპექტები. თუ თითოეულ საკუთარ სახელში ღრმად ჩავიხედავთ, მისი ბგერობრივი არსის მიღმა აღმოვაჩენთ ხალხის ისტორიული თუ რელიგიური წარსულის, ეთნოგრაფიული ყოფისა თუ ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის, მეზობელი ხალხებთან ურთიერთობის გამოძახილს, ლოგიკური აზროვნებისა თუ სახელდების მოტივაციის თავისებურებას.
How to Cite
TskhadaiaP. (1). აკაკი ჭანტურია, მეგრული გვარები და სახელები, "არტანუჯი", თბ., 2006, 128 გვ. KADMOS, (2), 271-273. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/63
Section
Reviews