თამაზ ჩხენკელის "ტრაგიკული ნიღბები"

  • Zaza Kvertskhishvili
Keywords: Chkhenkeli

Abstract

ხელახლა გამოიცა XX საუკუნის ქართული ლიტერატურისმცოდნეობის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში, 1970 წლით დათარიღებული "ტრაგიკული ნიღბები". თამაზ ჩხენკელის ნაშრომის ახალ გამოცემაში დაბეჭდილია აგრეთვე ვაჟა-ფშაველასადმი მიძღვნილი მისი სტატიებიც, რომელთაგან ორი ყველაზე ადრეული 1961 წელს დაიწერა, ხოლო სულ ბოლო - 1991 წელს.
How to Cite
Kvertskhishvili, Z. (1). თამაზ ჩხენკელის "ტრაგიკული ნიღბები". KADMOS, (2), 224-234. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/59
Section
Reviews