ესთეტიკური კორექციის პრინციპი ქართულ პრეტერიზმსა და ფუტურიზმში

  • Zaza Piralishvili
Keywords: Futurizm

Abstract

არსებობს ერთი ცხადი გარემოება: ჩვენი, როგორც საზოგადოების, საკომუნიკაციო სისტემა იმ კონვენციურ სიცხადეებზე აიგება, რომლებსაც წარსულში ვკითხულობთ. ამის შესაბამისად ჩვენი იდენტობა, რამდენადაც იგი იდენტობაა, თითქმის მთლიანად წარსულის სუბსტანციით, მასში ამოკითხული მზამზარეული საზრისებით, სიცხადეებითა და კავშირებით არის უზრუნველყოფილი.
How to Cite
Piralishvili, Z. (1). ესთეტიკური კორექციის პრინციპი ქართულ პრეტერიზმსა და ფუტურიზმში. KADMOS, (3), 265-276. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/81
Section
Stories