ბიზანტია ქართულ წყაროებში

  • Tamaz Kochlamazashvili
Keywords: Bizantium, Byzantium in the Georgian Sources

Abstract

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტმა და პროგრამა "ლოგოსმა" წლევანდელ წელს გამოსცა ვრცელი ორენოვანი სამეცნიერო კრებული - "ბიზანტია ქართულ წყაროებში" Byzantium in the Georgian Sources (619 გვ.), რომელიც შეიქმნა ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) გრანტის მეშვეობით. რედაქტორები: ნელი მახარაძე, ნოდარ ლომოური.
How to Cite
Kochlamazashvili, T. (1). ბიზანტია ქართულ წყაროებში. KADMOS, (2), 218-223. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/58
Section
Reviews

Most read articles by the same author(s)