ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები

  • Tamaz Kochlamazashvili
Keywords: Hagiography

Abstract

ენრიკო გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია (რედაქტორები: ქეთევან ასათიანი, ეთერ ბერუაშვილი), თბილისი, 2004. 425 გვ.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები (ბიბლიოგრაფია) 2, ასკეტიკა და მისტიკა (რედაქტორი დალი ჩიტუნაშვილი), თბილისი, 2006. 392 გვ.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები (ბიბლიოგრაფია) 3, ჰომილეტიკა (რედაქტორი ედიშერ ჭელიძე), თბილისი, 2009. 580 გვ.
ენრიკო გაბიძაშვილი, ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები (ბიბლიოგრაფია) 4, ბიბლიოლოგია, ეგზეგეტიკა, აპოკრიფები (რედაქტორები: ნინო მელიქიშვილი, ციალა ქურციკიძე), თბილისი, 2009, 486 გვ.
How to Cite
Kochlamazashvili, T. (1). ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები. KADMOS, (2), 263-270. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/64
Section
Reviews