ენა, იდენტობა და საისტორიო კონცეპტები

  • Nikoloz Nikolozishvili
Keywords: Language, Identity

Abstract

ნინო დობორჯგინიძე. ენა, იდენტობა და საისტორიო კონცეპტები (რელიგიური ისტორიოგრაფიის წყაროთა ინტერპრეტაციის ცდა), გამომც. "ნეკერი", თბ., 2010, გვ. 145.
How to Cite
Nikolozishvili, N. (1). ენა, იდენტობა და საისტორიო კონცეპტები. KADMOS, (3), 445-452. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/98
Section
Reviews