ლელა პატარიძე. "პოლიტიკური და კულტურული იდენტობანი IV‑VIII სს-ის ქართულ ერთობაში: "ქართლის ცხოვრების" სამყარო"

  • Nikoloz Nikolozishvili

Abstract

ლელა პატარიძე. "პოლიტიკური და კულტურული იდენტობანი IV‑VIII სს-ის ქართულ ერთობაში: "ქართლის ცხოვრების" სამყარო". თბილისი, კავკასიური სახლი, 2009, 185 გვ.
How to Cite
Nikolozishvili, N. (1). ლელა პატარიძე. "პოლიტიკური და კულტურული იდენტობანი IV‑VIII სს-ის ქართულ ერთობაში: "ქართლის ცხოვრების" სამყარო". KADMOS, (1), 343-346. Retrieved from https://kadmos.iliauni.edu.ge/index.php/kadmos/article/view/41
Section
Reviews